About Us

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयकाे नीति याेजना तथा कार्यक्रम महाशाखा अन्तर्गत लागू अाैषध नियन्त्रण शाखा रहेको छ भने नेपाल प्रहरी आन्तर्गत लागु अाैषध कानुन कार्यान्वयनका लागि लागु अाैषध नियन्त्रण ब्युरो कार्यरत रहेको छ |

लागू अाैषध नियन्त्रण शाखाको कार्य विवरण

 • लागु औषधसम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,
 • लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरूको उपचार एवं पुनर्स्थापनासम्बन्धी नीति निर्धारण,
 • लागु औषध बिक्रीवितरण, ओसारपसार र दुरुपयोग नियन्त्रण,
 • लागु पदार्थसम्बन्धी कार्यहरूको अभिलेख राख्ने,
 • औषधि तयार गर्न चाहिने लागु पदार्थ झिकाउन र प्रयोग गर्न अनुमति दिने,
 • बरामद भएको लागु औषध नष्ट गर्ने गराउने,
 • लागु पदार्थसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना गर्ने
 • लागु पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तय गरेका कार्यहरू गर्ने गराउने,
 • शाखा सम्वन्धी अतिगोप्य र महत्वपुर्ण कागजातहरुको जिम्मा लिई राख्ने,
 • लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धी नीति, योजना, कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी पेश गर्ने,
 • लागु पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी उद्धेश्य लिई स्थापित स्वदेशी गैर सरकारी संस्थाहरुले मन्त्रालयसंग आवद्धताको लागि माग गरेमा आवश्यकताहरु पूरा गराई अवद्धता दिने,
 • लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धमा मन्त्रालय अन्तर्गत वा सम्वद्ध निकायद्वारा संचालन भएका कार्यक्रमहरुको बरोबर अनुगमन गर्ने, प्रगति प्रतिवेदन लिने र निर्देशन उपलव्ध गराउने,