Drug Portal Nepal

About Us

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयकाे नीति याेजना तथा कार्यक्रम महाशाखा अन्तर्गत लागू अाैषध नियन्त्रण शाखा रहेको छ भने नेपाल प्रहरी आन्तर्गत लागु , औसद कानुन कार्वानयनका लागि लागु औशद नियन्त्रन ब्युरो कार्यरत रहेको छ |

डा. श्री भीष्मकुमार भूसाल

मुख्य लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी,
bkbhusal@nepal.gov.np
01-4211254, 9851140011

श्री गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय
उप सचिव
लागू औषध नियन्त्रण शाखा,
drug@moha.gov.np
01-4211237, 9851327222

Resources

All the resource materials published by Narcotics Drug Control Section to raise awareness regarding Drug Use

Training

Training for Students and Teachers in various schools located at various districts

26

Districts

85

Schools

10381

Students

210

Teachers