Notices
 • 8 months ago

  पुर्नस्थापना केन्द्र अाबद्धता म्याद थप सम्बन्धी सूचना

  लागु अाैषध प्रयोगकर्ताहरुका लागि सञ्चालित पुनस्थापन केन्द्रहरुलाई यस मन्त्रालयमा अाबद्ध हुने सम्बन्धमा मिति २०७३ भदाै १२ गते गाेरखापत्रमा १५ दिने सुचना प्रकाशित भएकोमाऽ केहि पुर्नस्थापना केन्द्रहरु नवीकरण र जिल्ला प्रशासनको अनुगमनका क्रममा रहेकाले मिति २०७३/०६/०४ देेखि १५ दिनका म्याद थप गरिएको व्यहाेर जनकारीको लागि अनुरोध छ ।

  Download
 • 8 months ago

  लागु अाैषध नियन्त्रण इकाइको अा.व. 2073/74 को कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना

  लागु अाैषध नियन्त्रण इकाइको अा.व. 2073/74 का गै.स.स मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि मिति २०७३/०४/२१ को गाेरखापत्रमा प्रकाशित सुचना बमाेजिम पर्न अाएका प्रस्तावहरु मध्ये देहायका संस्थाहरुकाे प्रस्ताब छनाैट भएको तथा छनाैट भएका स‌ंस्थाहरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

  Download
 • 8 months ago

  पुनस्थापन केन्द्रहरुलाई यस मन्त्रालयमा अाबद्ध हुने सम्बन्धमा

  लागु अाैषध प्रयोगकर्ताहरुका लागि सञ्चालित पुनस्थापन केन्द्रहरुलाई यस मन्त्रालयमा अाबद्ध हुने सम्बन्धमा मिति २०७३ भदाै १२ गते गाेरखापत्रमा प्रकाशित १५ दिने सुचना। The 15 day notice published on 2073/05/13 in Gorkhapatra, for all rehabilitation centers for affiliation (Abadhata) at the Narcotic Drugs Control Section, Ministry of Home Affairs.

  Download